Yasadışı Bahis Oynatma Suçu Ve Cezası - Avukat Ali CİNAZ

Bilgisayarda ve iş yerlerinde arama yapılabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ayrı ayrı usul hükümleri mevcuttur. Bu durumda hem yurt içi hem yurt dışı için ayrı ayrı ceza verilmeyecek, yalnızca daha ağır cezayı öngören, yurt dışı müsabakalarına yönelik, 7258 Sayılı Kanunun 5-b maddesindeki “dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası” uygulanacaktır. 7258 Sayılı Kanun 5-b maddesi uyarınca “dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası” alabilirsiniz. Adli para cezası 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. Maddesi uyarınca 5 günden az olamaz ve günlük 20-TL ile 100-TL arasında bir bedel olarak Devlet Hazinesi’ne ödenir. 7258 Sayılı Kanun 5-a maddesi uyarınca “üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası” alınabilir. Yani fail (suçu işleyen kişi) hem hapis cezası hem de para cezası alır ve bu durum adli sicil kaydına işlenir. Failin gelir durumu düzenli bir gelirinin olup olmadığı ele alınmalıdır, failin bu suçu işlemesi için paraya ihtiyacı olup olmadığı gözetilmelidir.

bet x lista Oysa internet sitesi sunucusunun yurt dışında olması, yahut internet sitesinin yurt dışı tabanlı olması önemli olan değil, önemli olan o sitede yurt dışı müsabaklarının oynatılıp oynatılmadığına ilişkin her türlü şüpheden uzak bir tespitin yapılması gerektiğidir. Bu diyaloglar bahis oynatıldığını her türlü şüpheden uzak kesin, net olarak ortaya koymakta mıdır incelenmelidir. Bunlar var ise dahi bunların o işletmeye ait olduğuna dair her türlü şüpheden uzak somut delillerin olması gereklidir. Bahis oynatılıyor ise ortada ortada MAÇ KUPONU, MÜSABAKA BÜLTENİ, BARKOD, LİSTE, KUPON MAKBUZU, FİŞ, FATURA da olması gereklidir. Eğer bahis oynatılıyor ise ortada bahis oynayan kişilerin de olması gereklidir. Hayatın olağan akışında bahis oynatan bir kişinin hesabına sürekli bahis oyunlarına ilişkin para giriş çıkışı olması gerektiği savunması yapılmalı, gerekirse banka kayıtlarının celp edilmesi ve incelenmesi bizzat avukatınız tarafından talep edilmelidir. Yani hakim tarafından faile, suçun işlendiğinin sabit olması durumunda, hem hapis hem de para cezası olmak üzere ikisi birlikte ceza verilmesi zorunludur.

Ancak son düzenleme ile değişikliğe gidilmiş, failin doğrudan hapis cezasına çarptırılmasına değil de kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilmesi kabul edilmiştir. Ancak hapis cezası miktarını arttırmıştır. 3) (Değişik: 18/6/2014-6545/81 md.) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Hakimin yalnızca adli para cezası verme gibi bir seçeneği burada yoktur. Peki adli para cezası hiç ödenmez yahut bir kısmı ödenir ancak sonrası ödenmez ise ne olur? Bahis oynatanın eylemi suç olduğu için daha ağır kabul edilmekte ve fail “hapis cezası” ile “adli para cezası” ile karşı karşıya kalmaktadır. Peki fail kamuya yararlı bir işte çalışmaya başlamış; ancak daha sonradan diyelim ki işe gitmemiş ise ne olacaktır? Bu çerçevede somut uyuşmazlık değerlendirildiğinde, Cumhuriyet savcısı ya da kolluk amirinin yazılı emri olmaksızın, kamuya açık alan olduğuna yönelik de bir tespit bulunmayan sanığın işyerinde, ihtiyar heyetinden ya da komşularından herhangi bir kişi hazır bulundurulmadan arama yapıldığı, yine Cumhuriyet savcısı ya da kolluk amirinin yazılı emri olmaksızın yazıcı ve bilgisayar sabit diskine el konulduğu…

“Anayasa Mahkemesi, 19/11/2014 tarih ve 2013/6183 Başvuru numaralı kararda aramada ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulmadan yapılan arama sonucunda elde edilen hukuka aykırı delillerin hükme esas alınarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdiği gibi Yargıtay Ceza Genel Kuruluda 28.04.2015 tarih ve 2013/464, 2015/132 Sayılı ilamında arama işleminin, arama tanıkları ( komşu veya ihtiyar heyetinden kimseler ) hazır edilmeden yapılması sonucu elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu sorunun da cevabı aynı kanun maddesinde verilmiş olup çalıştığı günler mahsup edilerek geri kalan cezasının tamamı açık ceza evinde geçecektir. Dosyada arama kararı var mıdır, var ise bu karar “önleme araması” kararı mıdır, yoksa “adli arama” kararı mıdır? Dosyada el koyulan hard disk, telefon gibi elektronik cihazlar mevcut mudur? Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı, müsabakalara yönelik bu bahisleri yasal olarak yalnızca yetkili İddaa Bayiler aracılığı ile yürütülmesine izin vermekte; ayrıca internet üzerinden yasal olarak oyun oynanmasına imkan veren elektronik iddaa bayilere de izin vermektedir.

Diğer Yazılar